Skip to Content

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری حبیب آباد برخوار

راهپیمایی در جهت محکومیت ساخت فیلم موهن نسبت ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام(ص)

این مراسم روز سه شنبه مورخ 25 مهر ماه 91 ساعت 10/30 صبح ، از مكان ميدان انقلاب بسمت مسجد جامع شهر دولت آباد برگزار گردید.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم در جهت محکومیت ساخت فيلم موهن نسبت به ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام(ص)واعلام انزجار از آمريكا و صهيونيست جهاني برگزار و در پايان با صدور قطعنامه ای عليه استكبار جهاني پايان يافت .

حضور آقای مهندس ثمره معاون محترم وزارت نیرو ورییس سازمان ابفای کشور در شهر حبیب آباد

روز پنج شنبه 21 مهرماه آقای مهندس ثمره هاشمی معاون محترم وزارت نیرو ورییس سازمان آبفای کشور باحضورجمعی ازمسولین شهرستان جلسه ای در محل کانون شهید باهنر حبیب آبادبرگزارونماینده محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ضمن خیر مقدم وعنوان مشکلات مرتبط با شهرستان وخصوصاشهر حبیب آباددرخصوص بحث فاضلاب شهری باتوجه به درخواستهای مردمی درسنوات گذشته ونیازمبرم شهر به شبکه فاضلاب شهری درخواست اقدام عاجل در این راستا شدند

محتوای تغذیه


Mr . BSH